1 2 3 4
 
  • Kermanshah Biliogy research Center
  • Kermanshah Biliogy research Center
  • Kermanshah Biliogy research Center
  • Kermanshah Biliogy research Center
  • Kermanshah Biliogy research Center
  • Kermanshah Biliogy research Center

کارگاه 19 خردادماه 1398

 

برگزاری کارگاه با موضوع "مرور سیستماتیک و متاآنالیز" توسط خانم دکتر حیدرپور در تاریخ 19 خردادماه 1398 مرکز تحقیقات بیولوژی پزشکی