1 2 3 4
 
  • Kermanshah Biliogy research Center
  • Kermanshah Biliogy research Center
  • Kermanshah Biliogy research Center
  • Kermanshah Biliogy research Center
  • Kermanshah Biliogy research Center
  • Kermanshah Biliogy research Center

ژورنال کلاب 18 تیرماه 1398

 

برگزاری جلسه ژورنال کلاب با موضوع " How endothelial cells adapt their metabolism to form vessels in tumors " توسط خانم پریسا محمدی دانشجوی دکترای سلولی کاربردی در تاریخ 18 تیرماه 1398 در مرکز تحقیقات بیولوژی پزشکی