1 2 3 4
 
  • Kermanshah Biliogy research Center
  • Kermanshah Biliogy research Center
  • Kermanshah Biliogy research Center
  • Kermanshah Biliogy research Center

معرفی پژوهشگران و فناوران برتر مرکز تحقیقات بیولوژی پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

 

در آیین تجلیل از پژوهشگران و فناوران برتر دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه که صبح روز یکشنبه 8 دیماه در سالن زنده یاد نوروزنژاد بیمارستان امام رضا (ع) برگزار شد پژوهشگران و فناوران برتر این دانشگاه بدین شرح معرفی شدند که از بین آنها چند تن از اعضای مرکز تحقیقات بیولوژی پزشکی به شرح زیر معرفی شدند:

 

پژوهشگران برتر در بین اعضای هیئت علمی با سابقه برابر یا بیش از ۵ سال :

دکتر محسن شهلایی: دانشیار شیمی دارویی

 

پژوهشگران برتر دانجشویی دانشگاه :

محمد طاهر مرادی :دانشجوی دکترای تخصصی زیست پزشکی

 

کتاب های  برتر در بخش هیئت علمی نیز معرفی شد: 

کتاب رگ زایی: دکتر کامران منصوری و دکتر حمید رضا محمدی مطلق