1 2 3 4
 
  • Kermanshah Biliogy research Center
  • Kermanshah Biliogy research Center
  • Kermanshah Biliogy research Center
  • Kermanshah Biliogy research Center
  • Kermanshah Biliogy research Center
  • Kermanshah Biliogy research Center

کسب رتبه چهارم مرکز تحقیقات بیولوزی پزشکی در بین مراکز تحقیقاتی بیومدیکال هم رده خود در کشور در سال 1398

 

مرکز تحقیقات بیولوژی پزشکی در میان 5 مرکز تحقیقاتی علوم پزشکی هم رده برتر کشور

در تازه ترین گزارش  ارزشیابی فعالیتهای پژوهشی دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی علوم پزشکی کشور بر اساس نمره z (ارزشیابی سال 1398) که توسط معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در دی ماه 1399 منتشر شده است، مرکز تحقیقات بیولوژی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه موفق به کسب رتبه چهارم در بین مراکز هم رده (مراکز تحقیقات بیومدیکال فاقد ردیف مستقل بودجه با بیش از 5 سال فعالیت) قرار گرفت. این گزارش نشان دهنده آن است که مرکز تحقیقات بیولوژی پزشکی نسبت به ارزشیابی سال قبل از آن (سال 1397) توانسته است یک پله صعود داشته باشد. ضمن خسته نباشید به همه همکاران اعضاء هیات علمی، کارشناسان، پرسنل و دانشجویان مرکز، این موفقیت مسرت بخش را تبریک عرض می نماییم.