1 2 3 4
 
  • Kermanshah Biliogy research Center
  • Kermanshah Biliogy research Center
  • Kermanshah Biliogy research Center

برنامه استراتژیک مرکز تحقیقات بیولوژی پزشکی

 

 

برنامه استراتژیک مرکز تحقیقات بیولوژی پزشکی

رسالت مرکز:

مرکز تحقیقات بیولوژی پزشکی به منظور ایجاد بستر مناسبی برای فعالیت محققین کشور در راستای تولید فرآورده های موثر در ارتقاء سلامت جامعه ایجاد گردید. این مرکز بر آن است که با انجام فعالیتهای پژوهشی کاربردی و تولید علم مبتنی بر نیازهای جامعه بر اساس اولویت هازمینه ایجاد اشتغال فارغ التحصیلان مراکز آموزش عالی مرتبط با رسالت مرکز را فراهم آورده و با شرکت های تولید کننده دارو و مراکز تحقیقاتی مرتبط در کشور ارتباط سازنده ای داشته باشد.

 

دورنما:

این مرکز بر آن است با انجام تحقیقات کاربردی، در زمینه تولید علم و ساخت فرآورده ها تا سال 1400 در زمره پنج مرکز تحقیقاتی برتر کشور قرار گیرد.

 

ارزشها:

این مرکز می خواهد با ارزشهایی چون خدا محوری و رعایت شئونات دینی و اخلاقی، حفظ کرامت انسانی، احساس مسئولیت و پاسخگویی به ذینفعان، رعایت اصول اخلاقی در پژوهش، حاکمیت تفکر استراتژیک در تمام فعالیتها،احترام به حقوق و مالکیت مادی و معنوی پژوهشگران، رعایت عدالت در فرصت های پژوهشی بر اساس نیازسنجی و اولویت ها، تعمیق و گسترش خلاقیت و روحیه خودباوری، اعتماد به نفس، حفظ و ارتقاء هویت ملی و اسلامی، رعایت حقوق آزمودنی ها و ارتقاء مهارت ها رسالت خود را به نحو احسن به انجام رساند.

 

ذینفع ها :

ذینفع های داخلی:

- اعضاء هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه.

- دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه.

- کارکنان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه.

- رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه.

- هیات رئیسه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه.

- هیات امنا دانشگاه.

- مراکز آموزشی درمانی و بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه.

- دانشکده های علوم پزشکی کرمانشاه.

- سایر مراکز تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه.

 

ذینفع های خارجی :

- افراد جامعه

- کارخانجات داروسازی از جمله باختر بیوشیمی، شرکت دارویی بروجرد.

- جهاد دانشگاهی استان.

- صدا و سیمای مرکز استان.

- مرکز تحقیقات جهاد کشاورزی.

- اعضای هیات علمی دانشگاههای استان.

- استانداری.

- نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی.

- فارغ التحصیلان دانشگاهها.

- دانش آموزان مقطع دبیرستان.

- پزشکان و سایر گروههای پزشکی.

- وزارت بهداشت، درمان و اموزش پزشکی.

- داروخانه ها.

- داروسازان.

- شرکت های توزیع دارو.

- وزارت خانه های بازرگانی، صنایع و معادن و جهاد کشاورزی.

- سایر مراکز تحقیقاتی و پژوهشکده های کشور.

- دانشجویان دانشگاهها.

 

تحلیل استراتژیک محیط مرکز تحقیقات بیولوژی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

تیم تحلیل محیط مرکز تحقیقات پس از انتخاب عوامل درونی و بیرونی اقدام به نمره دهی از 2- تا 2+ نمودند که پس از محاسبه بر اساس اولویت و میانگین نمره حاصله، 8 مورد از بین عوامل درونی نقطه ضعف، 8 مورد نقطه قوت و همچنین از بین عوامل بیرونی 8 مورد فرصت و 8 مورد تهدید استخراج گردید. سپس از بین استراتژیهای حاصل از so، wo، st، wt طی چندین جلسه طولانی مهمترین استراتژیها بر اساس اولولویت بندی به شرح ذیل تعیین و اعلام گردید.

 

نقاط قوت :

S1- حمایت مسئولین ارشد دانشگاه از مرکز

S2- حمایت هیات امنا دانشگاه از مرکز

S3- وجود کارکنان مستعد علاقمند و تحصیل کرده و متعهد در مرکز

S4 وجود اعضا هیات علمی متخصص و متعهد در دانشگاه

S5- وجود تجهیزات آزمایشگاهی پیشرفته در مرکز

S6- حمایت مالی مناسب معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه جهت انجام پروژه های تحقیقاتی و توسعه تجهیزات مرکز

S7- وجود مرکز تحقیقات دانشجویی فعال

S8- وجود واحد استعدادهای درخشان

S9- وجود شورای پژوهشی با ترکیبی از محققین برجسته استان در رشته های مرتبط

S10- کسب مجوز دانشجوی دکترای پژوهشی توسط مرکز

 

نقاط ضعف :

W1 -کمبود پژوهشگر تمام وقت در مرکز

W2 کمبود هیات علمی پژوهشگر در مرکز

W3- استاندارد نبودن فضای فیزیکی مرکز

W4- کمبود تعداد نیروی انسانی ماهر و متخصص در مرکز

W5- نبود واحد ارتباط با صنعت در مرکز

W6 کمبود بودجه پژوهشی به نسبت حجم عظیم تقاضا

W7- آشنا نبودن اکثر اعضای هیات علمی و محققین با مراحل ثبت و تولید داروهای جدید

W8- کمبود رشته های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه

 

فرصتها :

O1 وجود اقلیم جغرافیایی مناسب با پوشش گیاهی متنوع و گسترده

O2- وجود کارخانجات دارویی در استان

O3- وجود دانشکده های داروسازی، کشاورزی و شیمی در استان

O4- وجود مرکز تحقیقاتجهاد دانشگاهی

O5- وجود اعضا هیات علمی متخصص و متعهد علاقمند در سایر مراکز آموزش عالی استان

O6- وجود پارکهای علم و فناوری و مراکز رشد در استان

O7- صدا و سیمای مرکز استان با پوشش کامل و همکاری خوب

O8- وجود شورای برنامه ریزی و توسعه استان

O9- فراهم بودن بستر مناسب ارتباط بین مراکز تحقیقاتی کشور

O10-توجه ویژه به پژوهش در کشور

O11- برنامه پنجم توسعه کشور

O12- سند چشم انداز 20 کشور

O13- وجود سایر ستادهای ویژه در معاونت علمی و فناوری نهاد ریاست جمهوری مانند زیست فناوری، نانو سلولهای بنیادی  و...

O14- وجود کتابخانه دیجیتالی کشور

O15 تصویب لایحه شرکت های دانش بنیان

O16 وجود تعداد زیاد دانشجویان تحصیلات تکمیلی در سایر مراکز آموزش عالی و کسب مجوز دانشجوی دکترای پژوهشی توسط مرکز

 

تهدیدها :

T1- ارتباط ضعیف بین صنعت و دانشگاه (عدم احساس نیاز صنعت)

T2- هزینه کرد نادرست سهم پژوهش دستگاههای دولتی

T3- کم توجهی به تولید داروهای جدید و تحقیقات کاربردی در ارزشیابی محققین و مراکز تحقیقاتی توسط مراکز بهداشت

T4- ناکافی بودن حمایت از پژوهشگران و مخترعین

 

 

استراتژی ها

استراتژیهای مرتبط با SO :

1- ترغیب و تشویق اعضاء هیات علمی و محققین بمنظور شناسایی توانایی مرکز تحقیقات بیولوژی پزشکی

2- انجام پژوهشهای لازم جهت تولید انواع فرآورده ها در استان

3- انجام پژوهشهای کاربردی مشترک با سایر مراکز تحقیقاتی

4- اجرای برنامه های آموزشی و اطلاع رسانی با استفاده از اعضاء هیات علمی

5- انجام پژوهشهای کاربردی مبتنی بر نیاز واقعی جامعه

6- رایزنی جهت جذب اعتبارات ویژه از محل ستاد بیوتکنولوژی، گیاهان دارویی و سایر ستادهای معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

 

استراتژیهای مرتبط با SW :

1- استخدام تعداد بیشتر اعضاء هیئت علمی پژوهشی تمام وقت

2- پیگیری تصویب چارت سازمانی مرکز به منظور افزایش تعداد چارت سازمانی

3- احداث ساختمان تیپ مرکز تحقیقات در پردیس دانشگاهی

4- استخدام نیروی انسانی ماهر و متخصص بیشتر در مرکز

5- فعال نمودن واحد ارتباط بین صنعت و دانشگاه

 

استراتژیهای مرتبط با ST

-        رایزنی با مرکز توسعه آموزش پزشکی جهت برگزاری دوره های بازآموزی در مورد فعالیتهای مرکز

 

استراتژیهای مرتبط با OT

1- سوق دادن بودجه های پژوهشی دستگاههای دولتی در جهت انجام پژوهش های کاربردی و منطبق بر نیازهای بهداشتی درمانی جامعه

2- حمایت همه جانبه از محققینی که پژوهشهای کاربردی و مداخله ای انجام می دهند.

 

استراتژیهای مرتبط با WO

1- تصویب احداث ساختمان جدید مرکز.

2- همکاری با نخبگان و محققین سایر مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی

3- ایجاد بستر مناسب جهت انجام پایان نامه های دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه و سایر مراکز اموزش عالی با راهنمایی یا مشاوره اعضا هیات علمی دانشگاه

4- برگزاری کارگاههای توانمندسازی در رابطه با روند ثبت و تولید داروهای جدید

 

استراتژیهای مرتبط با WT

ایجاد ارتباط عمیق بین دستگاههای دولتی با دانشگاه و صنعت بمنظور انجام پژوهشهای کاربردی و مداخله ای

 

اهداف کلان :

1- اخذ مجوز موافقت نامه قطعی تاسیس پژوهشکده

2- گسترش و بالا بردن روحیه تحقیق و ایجاد انگیزه در محققین در زمینه داروهای گیاهی

3- انجام تحقیقات کاربردی منجر به تولید فرآورده های جدید

 

اهداف عینی :

 

G1- ارتقاء جایگاه تشکیلاتی، فضای فیزیکی و نظام مدیریتی مرکز

G2- تولید داروهای جدید از طرحهای تحقیقاتی مرکز

G3- افزایش تولید علم در زمینه گیاهان دارویی و بیوتکنولوژی

G5- ایجاد زمینه اشتغال پاره وقت فارغ التحصیلان دانشگاهی در قالب طرح های تحقیقاتی مصوب دانشگاه

G6- توانمندسازی اعضای هیات علمی، پرسنل و محققین در زمینه های مرتبط با فرآورده های بیوتکنولوژی و گیاهان دارویی

G7- همکاری با سایر شبکه ها، پژوهشکده ها، مراکز تحقیقاتی، دانشگاهی و شرکت های دارویی

 

 

فعالیت های مرکز

 

G1- ارتقاء جایگاه تشکیلاتی، فضای فیزیکی و نظام مدیریتی مرکز

 

1- ایجاد چارت سازمانی جهت جذب اعضای هیات علمی پزوهشی و کادر اجرایی مورد نیاز تا پایان سال 1395

2- پیگیری اخذ مجوز چاپ مجله مرکز به زبان انگلیسی حداکثر تا پایان سال 1395

3- پی گیری اختصاص زمین مناسب جهت ساخت مجتمع مراکز تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی

4- تدوین ضوابط کار و الزامات ایمنی در آزمایشگاههای مرکز تحقیقات تا پایان 1394

5- ارتقاء کمی و کیفی سایت اینترنتی مرکز تحقیقات

6- ایجاد سیستم وایرلس جهت اتصال به شبکه اینترنت با کامپیوترهای شخصی محققین

7- توسعه امکانات و تجهیز بیشتر مرکز تحقیقات

8- ایجاد سیستم وایرلس جهت اتصال به شبکه اینترنت با کامپیوترهای شخصی محققین

9- توسعه امکانات و تجهیز بیشتر مرکز تحقیقات

10- تلاش جهت ایجاد باغ گیاهان دارویی در اراضی مجتمع پردیس ترجیحاً با مشارکت سایر ارگانها (با توجه ویژه به مساله حفظ و نگهداری باغ مربوطه) و هم چنین ایجاد اتاق تمییز جهت فرآورده های بیوتکنولوژی

 

G2- انجام تحقیقات کاربردی منجر به تولید داروهای گیاهی جدید

1- تدوین مجدد اولویت های پژوهشی مرکز و الزام تصویب حداقل 70% طرحهای پژوهشی در راستای اولویت های مرکز تا پایان 1394

2- معرفی توانایی های مرکز به شرکت های دارویی کشور و امضای تفاهم نامه همکاری با آنها در راستای انجام پروژه های کاربردی مشترک

3-تدوین سیاستهای تشویقی جهت انجام کارآزماییهای بالینی و تحقیقات پایه کاربردی در زمینه بیوتکنولوژی گیاهان دارویی و داروهای گیاهی و ارائه به معاونت تحقیقات جهت تصویب نهایی تا پایان 1394

4- اخذ مجوز ساخت و تولید حداقل 2 داروی گیاهی جدید بر پایه طرحهای تحقیقاتی مرکز تا پایان سال 1394

5- ایجاد واحد ارتباط با صنایع دارویی در مرکز

6- سالانه بودجه دریافتی از مراکزصنعتی و شرکتهای دانش بنیان جهت طرحهای تحقیقاتی مشترک 20% افزایش یابند

7- برگزاری دوره کارگاه آشنایی اعضای هیات علمی و محققین استان با مراحل اخذ مجوز تولید فرآورده های جدید

 

G3- افزایش تولید علم در زمینه فرآورده های بیوتکنولوژی و گیاهان دارویی

 

1- تلاش جهت تشویق مضاعف اعضای هیات علمی در ازای تولید کتاب، مقاله و... در زمینه فرآورده های بیوتکنولوژی و گیاهان دارویی

2- تلاش جهت تدوین سیاستهای تشویقی جهت تولید علم در زمینه بیوتکنولوژی و گیاهان دارویی برای اعضای هیات علمی سایر دانشگاهها و محققین غیر هیات علمی

3- ادامه و ارتقاء سیاستهای تشویقی مرکز در زمینه چاپ کتب مرتبط با گیاهان دارویی جهت محققین غیر هیات علمی و اعضای هیات علمی سایر دانشگاهها

4- سالانه 20% تعداد مقالات چاپ شده مرکز در مجلات علمی پژوهشی داخلی و خارجی افزایش یابد

5- سالانه 20% تعداد طرحها و پایان نامه های مصوب شورای پژوهشی مرکز افزایش یابد

6- سالانه 10% طرحهای Clinical Trial مصوب شورای پژوهشی مرکز افزایش یابد

7- ثبت حداقل 1 اختراع، نوآوری بومی سازی فن آوری و ثبت ژن توسط محققین تا پایان سال 1395

 

G4 ایجاد بستر تحقیقاتی مناسب جهت دانشجویان دوره های تحصیلات تکمیلی دانشگاههای مختلف کشور

1- شروع دوره دکتری پژوهشی (PhD by research)  از بهمن ماه سال 1389

2- تصویب سیاستهای تشویقی جهت دانشجویان دکترای پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه برای انتخاب موضوعات پایان نامه مرتبط با اولویتهای تحقیقاتی مرکز

3- میزبان برگزاری تورهای علمی تحقیقاتی دانشجویی حداقل 1 مورد در سال

4- ادامه و ارتقاء سیاستهای تشویقی جهت دانشجویان دوره های تحصیلات تکمیلی که طرحهای تحقیقاتی خود را با مشارکت مرکز انجام می دهند

 

 

 

 

5- اطلاع رسانی به دانشجویان بومی استان در دانشگاههای مختلف کشور در زمینه آمادگی مرکز جهت آماده سازی بستر مناسب انجام پایان نامه های مرتبط آنها در مرکز تحقیقات

 

G5 ایجاد زمینه اشتغال پاره وقت فارغ التحصیلان دانشگاهی در قالب طرحهای تحقیقاتی مصوب دانشگاه

1- شناسایی و بکارگیری فارغ التحصیلان کارآمد جهت انجام پروژه های تحقیقاتی بعنوان مجری یا همکار طرح های تحقیقاتی

2- معرفی فارغ التحصیلان کارآمد به محققین فعال جهت بکارگیری انان در طرحهای تحقیقاتی

3- تلاش برای افزایش حق الزحمه محققین غیر هیات علمی در طرح های تحقیقاتی

 

G6 توانمندسازی اعضای هیات علمی، پرسنل و محققین در زمینه های مرتبط با گیاهان دارویی و فرآورده های بیوتکنولوژی

 

1- تعیین سالانه لیست کارگاههای ضروری جهت اعضای هیات علمی و کارشناسان پژوهشی مرکز

2- برگزاری سالانه حداقل 2 کارگاه توانمندسازی اعضای هیات علمی، پرسنل و محققین با توجه به اولویت های تعیین شده

3- اعزام اعضای هیات علمی و کارشناسان آزمایشگاههای مرکز به کارگاههای علمی در سطح منطقه و کشور

 

G7 همکاری با سایر شبکه ها، پزوهشکده ها، مراکز تحقیقاتی، دانشگاهی و شرکت های دارویی

1- اطلاع رسانی امکانات مرکز به سایر مراکز در زمینه فعالیتهای مشترک تحقیقاتی

2- انعقاد تفاهم نامه جدید با سایر مراکز تحقیقاتی به میزان سالانه حداقل 3 مورد

3- سالانه 20% تعداد طرحههای مشترک با سایر مراکز و دانشگاهها افزایش یابد