<
1 2 3 4
 
  • Kermanshah Biliogy research Center
  • Kermanshah Biliogy research Center
  • Kermanshah Biliogy research Center
  • Kermanshah Biliogy research Center

معرفی مرکز تحقیقات بیولوژی پزشکی

 

مرکز تحقیقات بیولوژی پزشکی در سال 1381 با اهداف استفاده از دانش بيولوژي مولكولي و بيوتكنولوژي در جهت تشخيص دقيق تر و درمان مؤثرتر بيماريها و كمك به رفع نيازهاي موجود در زمينه غذا و دارو تشکیل گردید. این مرکز در سال 1383 مورد تصویب قطعی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار گرفت.  این مرکز هم اکنون دارای 15 نفر عضو هیئت علمی شامل 5 نفر با درجه استادی، 5 نفر دانشیار و 5 نفر مربی است.

 

برنامه استراتژیک پژوهشکده علوم و فناوریهای زیستی

برنامه استراتژیک مرکز تحقیقات بیولوژی پزشکی

 

ادامه مطلب ...

آخرین اخبار

کسب مقام نخست کشوری در دو رشته تخصصی بر اساس شاخص H_index توسط دو نفر از اعضاء هیأت علمی دانشگاه

کسب مقام نخست کشوری در دو رشته تخصصی بر اساس شاخص H_index توسط دو نفر از اعضاء هیأت علمی دانشگاه

ادامه مطلب ...
 

انتخاب دکتر علی مصطفایی به عنوان فناور برگزیده سومین جشنواره ایمونولوژی و آلرژی ایران

انتخاب دکتر علی مصطفایی به عنوان فناور برگزیده سومین جشنواره ایمونولوژی و آلرژی ایران

ادامه مطلب ...
 

برگزاري كارگاه دو روزه REAL TIME PCR

برگزاري كارگاه دو روزه REAL TIME PCR در مورخه 14و 15 بهمن 1393 در مركز تحقيقات بيولوژي پزشكي

ادامه مطلب ...