1 2 3 4
 
  • Kermanshah Biliogy research Center
  • Kermanshah Biliogy research Center
  • Kermanshah Biliogy research Center
  • Kermanshah Biliogy research Center
  • Kermanshah Biliogy research Center
  • Kermanshah Biliogy research Center

مرکز تحقیقات بیولوژی پزشکی

 

به سایت مرکز تحقیقات بیولوژی پزشکی خوش آمدید

مرکز تحقیقات بیولوژی پزشکی در سال 1381 با هدف استفاده از دانش بيولوژي مولكولي و بيوتكنولوژي در جهت کمک به تشخيص دقيق تر و درمان مؤثرتر بيماريها و نیز رفع نيازهاي موجود در زمينه غذا و دارو تاسیس گردید. این مرکز در سال 1383 مورد تصویب قطعی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار گرفت. مرکز تحقیقات بیولوژی پزشکی هم اکنون دارای 15 نفر عضو هیات علمی تمام وقت و 12 نفر عضو هیات علمی پاره وقت شامل 7 نفر با درجه استادی است.