1 2 3 4
 
  • Kermanshah Biliogy research Center
  • Kermanshah Biliogy research Center
  • Kermanshah Biliogy research Center
  • Kermanshah Biliogy research Center
  • Kermanshah Biliogy research Center

اطلاعیه برگزاری کارگاه آموزشی ویژه افراد داوطلب همکاری با آزمایشگاه تشخیص مولکولی کروناویروس دانشگاه در خردادماه

 

به اطلاع می رساند که به منظور آموزش افراد داوطلب همکاری با آزمایشگاه تشخیص مولکولی کروناویروس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، مرکز تحقیقات بیولوژی پزشکی با همکاری اعضای هیات علمی خود که دارای تخصص در تکنیکهای بیولوژی مولکولی هستند، اقدام به برگزاری کارگاه آموزشی در این زمینه می نماید. افراد واجد شرایط شامل کارشناسان و کارشناسان ارشد داوطلب همکاری با آزمایشگاه تشخیص کرونایروس می باشند. لازم به ذکر است که به افراد شرکت کننده گواهی معتبر دانشگاه اعطاء می گردد. این دوره 2 روزه در تاریخ 18 و 19 خرداد ماه برگزار شده و ظرفیت پذیرش حداکثر 8 نفر می باشد. مهلت ثبت نام تا حداکثر 13 خردادماه می باشد. شماره تماس جهت ثبت نام شرکت کنندگان 34276473 می باشد.

Coronavirus molecular detection poster.pdf