1 2 3 4
 
  • Kermanshah Biliogy research Center
  • Kermanshah Biliogy research Center
  • Kermanshah Biliogy research Center
  • Kermanshah Biliogy research Center

در مراسم استانی روز پژوهش ،از پژوهشگران و فناوران برتر دانشگاه علوم پزشکی تجلیل شد

 

در مراسمی که روز چهارشنبه بیست و هشتم آذر ماه در دانشگاه رازی برگزار شد از ۵۱ نفر از پژوهشگران و فناوران برتر استان تقدیر شد که در میان آنان نام ۱۲ پژوهشگر و فناور برتر دانشگاه علوم پزشکی به چشم می خورد.

در این مراسم از جناب آقایان دکتر ستار رضایی بعنوان پژوهشگر برتر دانشگاه - دکتر حبیب اله خزایی بعنوان نفر اول از دانشکده پزشکی- دکتر حمیدرضا مظفری بعنوان نفر اول از دانشکده دندانپزشکی- دکتر علیرضا خاتونی بعنوان نفر اول از دانشکده پرستاری و مامایی- دکتر یحیی صفری بعنوان نفر اول از دانشکده پیراپزشکی - دکتر سید مصطفی نچواک بعنوان نفر اول از دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی - دکتر محمد حسین فرزایی بعنوان نفر اول از دانشکده داروسازی - دکتر شهاب رضاییان بعنوان نفراول از دانشکده بهداشت - دکتر خیراله یاری بعنوان نفر اول از مرکز تحقیقات بیولوژی پزشکی - دکتر سجاد مرادی بعنوان نفر اول از مرکز تحقیقات دارورسانی نانو - دکتر محمدرسول خزاعی بعنوان نفر اول از مرکز تحقیقات باروری و ناباروری و دکتر علی مصطفایی بعنوان فناور برتر استان تجلیل شد.